arrow-left arrow-left-blue arrow-right arrow-right-blue check PDF up curve arrow onderhoud 360 no-image liggen lopen rijden staan verzorgen zitten

Passing aanvragen

Privacy- en cookieverklaring

Deze privacy- en cookieverklaring is het laatst aangepast op 19 november 2021.

Iedere dag zetten wij ons in om voor onze klanten ‘meer mogelijk te maken’. Dat doen we met ons assortiment aan hulpmiddelen, maar ook met onze advies- en servicedienst. Om een goed hulpmiddel aan kinderen te kunnen verstrekken en adequate service te kunnen verlenen, heeft Atlas Kidtech informatie en persoonsgegevens nodig.
Wij hechten grote waarde aan de privacy van onze klanten en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die jij ons geeft vertrouwelijk wordt behandeld.

In deze privacy- en cookieverklaring lees je welke (persoons)gegevens wij van jou verwerken via de website https://www.atlaskidtech.nl.

 

Onze privacy- en cookieverklaring in het kort

Bij de verwerking van gegevens houden wij ons aan de privacywetgeving. Dat betekent onder andere dat wij:

 • duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacy- en cookieverklaring;
 • zo min mogelijk persoonlijke gegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden;
 • benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om jouw persoonlijke gegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken;
 • jouw rechten respecteren, zoals jouw recht op inzage, wijziging of verwijdering van persoonsgegevens.

Deze privacy- en cookieverklaring heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens door Atlas Kidtech B.V. Atlas Kidtech is onderdeel van Medux B.V. De naam Medux kun je daarom ook teruglezen in dit document.

 

Voor welke doeleinden gebruiken wij jouw persoonsgegevens?

Contact opnemen en klantenservice

Wanneer je een e-mail stuurt, een ingevuld contactformulier stuurt, of op een andere manier contact met ons opneemt, ga je in op ons aanbod om met ons in contact te treden. Wij zullen dergelijke berichten met daarin jouw naam, adres, contactgegevens, naam en geboortedatum van het kind dat een hulpmiddel nodig heeft, en de inhoud van jouw bericht gebruiken om je verzoek of vraag te beantwoorden. We bewaren jouw gegevens zolang als nodig is voor dit contact of tot maximaal 2 jaar nadat wij voor het laatst contact met je hebben gehad.

Als je met onze klantenservice belt, kan het gesprek worden opgenomen voor trainingsdoeleinden. Daarover informeren we je tijdens het telefoongesprek. Dit doen we zodat we jouw vraag of klacht als voorbeeld kunnen gebruiken tijdens (interne) trainingen. Op deze manier kan jouw vraag of klacht bijdragen aan het verbeteren van onze klantenservice. Wij hebben een gerechtvaardigd belang tot het verbeteren van onze dienst voor deze verwerking. Je kunt altijd bezwaar maken tegen het opnemen van het gesprek en/of het gebruiken hiervan voor trainingsdoeleinden. Gelieve dit aan het begin van het telefoongesprek direct bij je gesprekspartner aan te geven.

 

 Aanvraag en levering hulpmiddel

Wanneer jouw kind een hulpmiddel nodig heeft, dan kan een afspraak bij ons worden gemaakt om een hulpmiddel te passen. Hiervoor hebben wij jouw persoonsgegevens en de persoonsgegevens van jouw kind nodig om de overeenkomst met jou netjes af te kunnen handelen. Wij gebruiken de naam en geboortedatum van jouw kind, jouw adres- en contactgegevens en de inhoud van jouw bericht. Verder kun je in het aanvraagformulier aangeven waar de aanvraag voor dient; passing, reparatie, ophalen of informatie. En je kunt aangeven welke dagen jouw voorkeur hebben voor het plannen van de afspraak.

Wanneer je besluit een hulpmiddel af te nemen vragen wij je om aanvullende gegevens, afhankelijk van wie de betalende instantie is. De verzekeraar heeft jouw BSN nodig.

Het is ook mogelijk dat een zorginstelling direct een hulpmiddel bij ons aanvraagt. Ten behoeve van de voorbereiding en uitvoering van de overeenkomst, verwerken wij ook persoonsgegevens van de eindgebruiker.

We bewaren jouw gegevens zolang als nodig is voor de aanvraag van het hulpmiddel, tot je de aanvraag annuleert of tot 7 jaar nadat we het hulpmiddel hebben geleverd in verband met onze fiscale bewaarplicht.

 

Bestelformulier

Wanneer je bij ons een hulpmiddel aanschaft zonder passing, kun je gebruik maken van het bestelformulier. In het bestelformulier wordt gevraagd naar persoonsgegevens om de overeenkomst met jou af te kunnen handelen. Hiervoor gebruiken wij de naam van de aanvrager, adres- en contactgegevens, contactpersoon, besteldatum, ordernummer en een referentienummer. Aangezien de hulpmiddelen die wij in ons assortiment voeren medische hulpmiddelen zijn, zijn wij wettelijk verplicht om het merk, type, registratienummer van het hulpmiddel en serviceverrichtingen hieraan in een register op te nemen.

Wanneer je besluit een hulpmiddel af te nemen vragen wij je om aanvullende gegevens, afhankelijk van wie de betalende instantie is. De verzekeraar heeft jouw BSN nodig.

Wij bewaren jouw gegevens tot maximaal 2 jaar na het sluiten van de overeenkomst, tenzij wij wettelijk verplicht zijn om de gegevens langer te bewaren (fiscale bewaarplicht van 7 jaar).

 

Declaratie

Je kunt bij ons ook een hulpmiddel afnemen via jouw zorgverzekeraar, in het kader van de Zorgverzekeringswet of via jouw gemeente, in het kader van de Wmo of via een andere instantie. Ten behoeve van de declaratie registeren wij aanvullend de naam van de zorgverzekeraar, de gemeente of de instantie waarbij wij de kosten in rekening brengen, jouw verzekerdennummer en in veel gevallen jouw burgerservicenummer (BSN). Met de partijen met wie we gegevens delen hebben we een overeenkomst gesloten. Wij zijn zelfstandig verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens, en de betalende instantie is dat ook. Als je vragen hebt over jouw persoonsgegevens of je rechten wenst uit te voeren kun je daarom bij beide instanties terecht.

 

UWV

Voor arbeidsdeskundigen van het UWV is het mogelijk om hulpmiddelen bij ons aan te vragen voor belanghebbenden of eindgebruikers. Om het hulpmiddel te kunnen leveren hebben wij persoonsgegevens nodig. Wij ontvangen hiervoor informatie over de beperking en de zorgvraag van de eindgebruiker, de school of het bedrijf waar het kind studeert of werkzaam is (waaronder adres, contactpersoon en contactgegevens), informatie over het (gewenste) hulpmiddel, contactgegevens van de arbeidsdeskundige zelf en van de ouder(s), en facturatiegegevens.
Een ouder kan ook direct een hulpmiddel bij het UWV aanvragen, het UWV zorgt er dan voor dat het hulpmiddel via ons geleverd wordt. Het UWV verwerkt deze gegevens vanwege een wettelijke plicht, wij ondersteunen het UWV bij het uitvoeren van die wettelijke plicht. Wij bewaren deze gegevens zo lang als noodzakelijk, waarbij we facturatiegegevens 7 jaar bewaren in het kader van de fiscale bewaarplicht.

 

Reviews

Indien je tevreden bent over onze producten of dienstverlening, horen wij dat graag. Je kunt ons een compliment geven door het contactformulier in te vullen. Wij vragen je altijd om jouw toestemming alvorens we de review publiceren. Jouw naam, contactgegevens en de inhoud van het bericht worden bewaard totdat je jouw toestemming voor publicatie intrekt of eerder, indien publicatie niet meer relevant is.

 

Doorsturen productinformatie

Als je informatie over één van onze producten naar iemand wilt doorsturen, dan kun je gebruik maken van het ‘Mail door-formulier’. In het formulier wordt gevraagd naar persoonsgegevens om de overeenkomst met jou uit te voeren. Hiervoor verwerken wij jouw naam, en indien van toepassing, kun je ook nog de instelling waar je werkzaam bent invullen. Daarnaast vul je het e-mailadres in van degene naar wie wij de productinformatie namens jou versturen.

Wij bewaren jouw gegevens totdat wij de productinformatie hebben verstuurd. De gegevens van de persoon naar wie wij de productinformatie per e-mail versturen, bewaren wij eveneens totdat het e-mailbericht is verzonden.

 

Solliciteren

Heb je gereageerd op één van onze vacatures of heb je een open sollicitatie ingestuurd? Dan verwerken wij persoonsgegevens van jou om jouw sollicitatie in behandeling te kunnen nemen, en ter voorbereiding op het eventueel sluiten van een arbeidsovereenkomst. Hiervoor gebruiken wij jouw aanhef, naam, contact- en adresgegevens. Aanvullend kunnen wij jouw geboortedatum, en -land, CV, motivatiebrief, salarisindicatie, beschikbaarheid, een Verklaring Omtrent Gedrag en eventuele referenties verwerken.

Jouw sollicitatiegegevens bewaren wij tot maximaal zes weken nadat de functie is vervuld. Wij bewaren deze gegevens zodat wij contact met je kunnen opnemen in het geval de functie binnen de proeftijd opnieuw vrijkomt. Wanneer we jou op dit moment geen functie kunnen aanbieden, kunnen we – met jouw toestemming – de sollicitatiegegevens nog een jaar langer bewaren. Je kunt je toestemming op elk moment intrekken door ons een e-mail te sturen. Indien je bij ons komt werken, bewaren wij jouw sollicitatiegegevens in jouw personeelsdossier. Dit dossier wordt bewaard zolang dit noodzakelijk is en ten aanzien van de sollicitatiegegevens tot maximaal twee jaar na indiensttreding.

 

Worden jouw persoonsgegevens beveiligd?

Atlas Kidtech neemt passende technische en organisatorische maatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens).

 

Wanneer kunnen we jouw persoonsgegevens delen met derden?

Atlas Kidtech deelt jouw gegevens enkel met derden, wanneer dit op basis van de huidige wetgeving is toegestaan. Dit betekent dat wij een grondslag hebben, wij de derde als leverancier inschakelen of als de derde onderdeel uitmaakt van de groepsmaatschappij waarbinnen Atlas Kidtech zich bevindt: Medux, of wanneer wij de gegevens dienen te delen met partijen om de overeenkomst met jou uit te kunnen voeren. De partijen die in onze of jouw opdracht persoonsgegevens verwerken zijn:

 • IT-leveranciers en -dienstverleners
 • Betalingsleveranciers
 • Bezorgers
 • Cookieleveranciers
 • Telecomleveranciers
 • Ingeschakelde consultants en tussenpersonen
 • Zorgaanbieders
 • Zorgverzekeraars
 • Gemeenten

Atlas Kidtech kan jouw persoonsgegevens verder delen met verwerkingsverantwoordelijken die deel uitmaken van Medux, op grond van een gerechtvaardigd belang voor interne administratieve doeleinden binnen het concern, of indien dit noodzakelijk is om de overeenkomst met jou uit te voeren. Dit betekent dat jouw persoonsgegevens inzichtelijk kunnen zijn voor medewerkers van andere entiteiten binnen Medux. De medewerkers van deze entiteiten krijgen enkel toegang tot jouw persoonsgegevens voor zover dat nodig is uit hoofde van hun functie. Uiteraard gaan alle medewerkers zorgvuldig met jouw gegevens om en zullen andere entiteiten de persoonsgegevens niet inzetten voor andere doeleinden zonder dat daar een grondslag voor bestaat.

 

Cookies

Op onze websites gebruiken we cookies van onszelf en van derde partijen. Cookies zijn informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van het apparaat (zoals PC, tablet of smartphone) van de bezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het apparaat. Atlas Kidtech gebruikt cookies om:

 • Functionaliteiten van de website mogelijk te maken (technische of functionele cookies)
 • Het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website te verbeteren (analytische cookies)
 • Jouw gepersonaliseerde advertenties te kunnen tonen (marketing cookies)

Deze cookies verzamelen de volgende gegevens van jou:

 • IP-adres
 • Cookie-ID
 • Website- en klikgedrag
 • Refferer-URL

Wanneer je onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbij zullen we, voor zover wij dat verplicht zijn, vragen om jouw akkoord voor het gebruik van cookies.

Wij kunnen de volgende cookies gebruiken:

Key Naam Categorie Partij Omschrijving Bewaartermijn Uit te schakelen?
_ga / _gid / _gat… Google Analytics Analytics Own Analyseren van bezoekersgedrag op de website Maximaal 2 jaar Ja
NREUM Newrelic Analytics / Server analytics Third Met New Relic monitoren we de service van de website. Sessie Ja
Maps Google Maps Functioneel Third Zorgt ervoor dat we Google Maps goed kunnen laten zien. 1 Jaar Nee
Fast.fonts Fast fonts Functioneel Third Maakt dat lettertypes getoond worden zoals de bedoeling is Browsersessie Nee
Apis/gstatic Google fonts Functioneel Third Maakt dat lettertypes getoond worden zoals de bedoeling is Max. 1 jaar Nee
Recaptcha Google recaptcha Functioneel  / Security Third/Own Extra validatie op onze web formulieren om robots tegen te houden Max. 1 jaar Nee

 

In- en uitschakelen van cookies

In jouw browser kun je instellen dat het opslaan van cookies alleen wordt geaccepteerd wanneer je ermee instemt. Raadpleeg voor meer informatie hierover de handleiding van jouw webbrowser. Let op: veel websites werken niet optimaal als de cookies zijn uitgeschakeld.

 

Verwijderen van cookies

De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Als een houdbaarheidsdatum is ingesteld, wordt het cookie automatisch verwijderd wanneer de houdbaarheidsdatum verstrijkt. Je kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Raadpleeg hiervoor de handleiding van jouw browser.

 

Social media buttons

Onze website bevat social media buttons van Facebook en LinkedIn. Met behulp van deze buttons kun je ervoor kiezen om via je eigen social media-account bij voornoemde diensten aan te geven dat je geïnteresseerd bent in onze producten en diensten of om onze paina te delen met je netwerk. Dit zal vervolgens zichtbaar zijn voor de bezoekers van je persoonlijke social media-webpagina. Als je op een social media button klikt, kan door de betreffende dienst één of meerdere cookie(s) ter herkenning worden geplaatst. Op het gebruik van dergelijke socail mediawebsites is de privacyverklaring van de betreffende dienst van toepassing (zie de links hierboven).

 

Persoonsgegevens van kinderen jonger dan 16 jaar

Atlas Kidtech levert hulpmiddelen voor kinderen en jongeren. Wij werken hierbij altijd op basis van instemming van de ouder(s). Atlas Kidtech heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van kinderen die jonger dan 16 jaar zijn, zonder toestemming van hun ouders of voogd. Voor websitebezoekers kunnen wij echter niet controleren of zij ouder dan 16 zijn. We raden ouders daarom aan om betrokken te blijven bij de internetactiviteiten van hun kinderen, om te voorkomen dat organisaties hun persoonsgegevens verwerken zonder toestemming. Indien u vermoedt dat wij persoonsgegevens hebben verwerkt van uw kind zonder uw toestemming, neem dan contact met ons op via de contactgegevens onderaan deze pagina.

 

Welke privacyrechten heb je?

Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van je hebben, kun je altijd contact met ons opnemen via de contactgegevens hieronder.

Daarnaast heb je de volgende rechten:

 • Inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
 • Het laten corrigeren van foute persoonsgegevens
 • Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
 • Intrekken van toestemming
 • Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik van persoonsgegevens
 • Het laten beperken van de verwerking van persoonsgegvens
 • Het (laten) overdragen van persoonsgegevens

Bij jouw verzoek kunnen wij je vragen om je te identificeren. Wij vragen hiervoor gegevens op om er zeker van te zijn dat je de juiste persoon bent aan wie de persoonsgegevens toebehoren.

Wij zullen in principe binnen 30 dagen aan jouw verzoek voldoen. Deze termijn kan echter worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke privacyrechten of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij je daarvan tijdig op de hoogte stellen.

Indien je één van jouw rechten wilt uitoefenen dan kun je dit kenbaar maken via dit webformulier. Het is ook mogelijk om dit document te printen en te sturen naar functionarisgegevensbescherming@medux.nl. Tot slot kun je contact met ons opnemen via de contactgegevens onderaan deze pagina.

 

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wanneer onze dienstverlening wijzigt, moeten wij natuurlijk ook onze privacy- en cookieverklaring aanpassen. Raadpleeg daarom regelmatig deze privacy- en cookieverklaring voor de meest actuele informatie.

 

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij je ook graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Ben je toch niet tevreden met hoe er met jouw verzoek om wordt gegaan? Dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan hier.

 

Contactgegevens

Voor vragen over jouw gegevens, de manier waarop we daarmee omgaan of over deze privacy- en cookieverklaring, kun je contact opnemen met onze klantenservice.

Klantenservice Atlas Kidtech:
Telefoon: 0486-453344
E-mail: info@atlaskidtech.nl

Daarnaast kun je een brief of e-mail sturen naar onze Functionaris Gegevensbescherming:
Atlas Kidtech B.V. (onderdeel Medux B.V.)
t.a.v. Functionaris Gegevensbescherming
E-mail: functionarisgegevensbescherming@medux.nl

Bezoekadres:
Korte Stukken 7
5371 MN Ravenstein

De specialist in hulpmiddelen voor kids

Zitten en lopen, eten of spelen, dit zijn dagelijkse activiteiten die voor veel kinderen vanzelfsprekend zijn. Voor kinderen met een beperking kan dit echter een grote uitdaging zijn. Wij vinden het belangrijk dat deze kinderen toch plezier hebben en worden uitgedaagd zich op hun eigen niveau te ontwikkelen. Daarom zorgen we ervoor dat kinderen weer mee kunnen doen, ook met een bewegingsbeperking.

Atlas Kidtech is een onafhankelijke leverancier, gespecialiseerd in kinderhulpmiddelen. Vanuit onze expertise hebben wij een eigen productlijn ontwikkeld en op de markt gebracht. We werken direct samen met fabrikanten en toeleveranciers in binnen- en buitenland. Hierdoor kunnen we perfect inspelen op de specifieke behoeften van ieder kind en voor elke situatie het juiste hulpmiddel bieden.