arrow-left arrow-left-blue arrow-right arrow-right-blue check PDF up curve arrow onderhoud 360 no-image liggen lopen rijden staan verzorgen zitten

Passing aanvragen

Privacy- en cookieverklaring

Privacy- en cookieverklaring Atlas Kidtech

 

Deze privacy- en cookieverklaring is het laatst aangepast in oktober 2023.

 

Iedere dag zetten wij ons in om voor onze klanten ‘meer mogelijk te maken’. Dat doen we met ons assortiment aan hulpmiddelen, maar ook met onze advies- en servicedienst. Om een goed hulpmiddel aan kinderen te kunnen verstrekken en adequate service te kunnen verlenen, heeft Atlas Kidtech informatie en persoonsgegevens nodig. Wij hechten grote waarde aan de privacy van onze klanten en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die jij ons geeft vertrouwelijk wordt behandeld.

 

Deze privacy- en cookieverklaring heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens door Atlas Kidtech B.V. Atlas Kidtech is onderdeel van Medux B.V. De naam Medux kun je daarom ook teruglezen in dit document.

 

Onze privacy- en cookieverklaring in het kort

Bij de verwerking van gegevens houden wij rekening met de privacywetgeving. Dat betekent onder andere dat wij:

 • onze doeleinden duidelijk vastleggen voordat wij jouw persoonsgegevens verwerken, via deze privacy- en cookieverklaring;
 • zo min mogelijk persoonsgegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden;
 • expliciet toestemming vragen voor de verwerking van jouw persoonsgegevens, mocht toestemming verplicht zijn;
 • benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om jouw persoonsgegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken;
 • jouw rechten respecteren, zoals jouw recht op inzage, wijziging of verwijdering van persoonsgegevens.

 

Voor welke doeleinden gebruiken wij jouw persoonsgegevens?

 

Contact opnemen en klantenservice

Wanneer je een e-mail stuurt, een ingevuld contactformulier stuurt, ons telefonisch benadert of op een andere manier contact met ons opneemt, ga je in op ons aanbod om met ons in contact te treden. Wij zullen dergelijke berichten met daarin jouw naam, adres, contactgegevens en geboortedatum van het kind dat een hulpmiddel nodig heeft, en de inhoud van jouw bericht gebruiken om je verzoek of vraag te beantwoorden. We bewaren jouw gegevens zolang als nodig is voor dit contact of tot maximaal 2 jaar nadat wij voor het laatst contact met je hebben gehad.

 

Als je met onze klantenservice belt, kan het gesprek worden opgenomen voor trainingsdoeleinden. Daarover informeren we je tijdens het telefoongesprek. Dit doen we zodat we jouw vraag of klacht als voorbeeld kunnen gebruiken tijdens (interne) trainingen. Op deze manier kan jouw vraag of klacht bijdragen aan het verbeteren van onze klantenservice. Wij hebben een gerechtvaardigd belang tot het verbeteren van onze dienst voor deze verwerking. Je kunt altijd bezwaar maken tegen het opnemen van het gesprek en/of het gebruiken hiervan voor trainingsdoeleinden. Gelieve dit aan het begin van het telefoongesprek direct bij je gesprekspartner aan te geven.

 

Aanvraag en levering hulpmiddel

Wanneer jouw kind een hulpmiddel nodig heeft, dan kan een afspraak bij ons worden gemaakt om een hulpmiddel te passen. Hiervoor hebben wij jouw persoonsgegevens en de persoonsgegevens van jouw kind nodig om de overeenkomst met jou netjes af te kunnen handelen. Wij gebruiken de naam en geboortedatum van jouw kind, jouw adres- en contactgegevens en de inhoud van jouw bericht. Verder kun je in het aanvraagformulier aangeven waar de aanvraag voor dient; passing, reparatie, ophalen of informatie. En je kunt aangeven welke dagen jouw voorkeur hebben voor het plannen van de afspraak.

 

Wanneer je besluit een hulpmiddel af te nemen vragen wij je om aanvullende gegevens, afhankelijk van wie de betalende instantie is. De verzekeraar heeft het burgerservicenummer (‘BSN’) nodig van de eindgebruiker voor wie het hulpmiddel is bestemd.

 

Het is ook mogelijk dat een zorginstelling direct een hulpmiddel bij ons aanvraagt. Ten behoeve van de voorbereiding en uitvoering van de overeenkomst, verwerken wij ook persoonsgegevens van de eindgebruiker.

 

We bewaren jouw gegevens zolang als nodig is voor de aanvraag van het hulpmiddel, tot je de aanvraag annuleert of tot 7 jaar nadat we het hulpmiddel hebben geleverd in verband met onze fiscale bewaarplicht.

 

Bestelformulier

Wanneer je bij ons een hulpmiddel aanschaft zonder passing, kun je gebruik maken van het bestelformulier. In het bestelformulier vragen we naar persoonsgegevens om de overeenkomst met jou af te kunnen handelen. Hiervoor gebruiken wij de naam van de aanvrager, adres- en contactgegevens, contactpersoon, besteldatum, ordernummer en een referentienummer. Aangezien de hulpmiddelen die wij in ons assortiment voeren medische hulpmiddelen zijn, zijn wij wettelijk verplicht om het merk, type, registratienummer van het hulpmiddel en serviceverrichtingen hieraan in een register op te nemen.

 

Wanneer je besluit een hulpmiddel af te nemen vragen wij je om aanvullende gegevens, afhankelijk van wie de betalende instantie is. De verzekeraar heeft het BSN nodig van de eindgebruiker voor wie het hulpmiddel is bestemd.

 

Wij bewaren jouw gegevens tot maximaal 2 jaar na het sluiten van de overeenkomst, tenzij wij wettelijk verplicht zijn om de gegevens langer te bewaren (fiscale bewaarplicht van 7 jaar).

 

Declaratie

Je kunt bij ons ook een hulpmiddel afnemen via jouw zorgverzekeraar, in het kader van de Zorgverzekeringswet of via jouw gemeente, in het kader van de Wmo, of via een andere instantie. Ten behoeve van de declaratie registeren wij aanvullend de naam van de zorgverzekeraar, de gemeente of de instantie waarbij wij de kosten in rekening brengen, de verzekerdennummer van de eindgebruiker en in veel gevallen het BSN van de eindgebruiker voor wie het hulpmiddel is bestemd. Met de partijen met wie we gegevens delen hebben we een overeenkomst gesloten. Wij zijn zelfstandig verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens, en de betalende instantie is dat ook. Als je vragen hebt over jouw persoonsgegevens of je rechten wenst uit te voeren kun je daarom bij beide instanties terecht.

 

UWV

Voor arbeidsdeskundigen van het UWV is het mogelijk om hulpmiddelen bij ons aan te vragen voor belanghebbenden of eindgebruikers. Om het hulpmiddel te kunnen leveren hebben wij persoonsgegevens nodig. Wij ontvangen hiervoor informatie over de beperking en de zorgvraag van de eindgebruiker, de school of het bedrijf waar het kind studeert of werkzaam is (waaronder adres, contactpersoon en contactgegevens), informatie over het (gewenste) hulpmiddel, contactgegevens van de arbeidsdeskundige zelf en van de ouder(s), en facturatiegegevens. Een ouder kan ook direct een hulpmiddel bij het UWV aanvragen, het UWV zorgt er dan voor dat het hulpmiddel via ons geleverd wordt. Het UWV verwerkt deze gegevens vanwege een wettelijke plicht, wij ondersteunen het UWV bij het uitvoeren van die wettelijke plicht. Wij bewaren deze gegevens zo lang als noodzakelijk, waarbij we facturatiegegevens 7 jaar bewaren in het kader van de fiscale bewaarplicht.

 

Reviews

Indien je tevreden bent over onze producten of dienstverlening, horen wij dat graag. Via onze website is het mogelijk om een review achter te laten. Wij hebben een gerechtvaardigd belang om de review publiceren. Wij hebben namelijk een commercieel belang om onze dienstverlening te verbeteren. Ons commerciële belang staat in verhouding tot jouw privacybelang, gezien het feit dat je zelf bepaalt of je een review wilt achterlaten, en welke informatie je dan geeft.

 

Jouw naam, contactgegevens en de inhoud van het bericht worden bewaard totdat je jouw toestemming voor publicatie intrekt of eerder, indien publicatie niet meer relevant is.

 

Doorsturen productinformatie

Als je informatie over één van onze producten naar iemand wilt doorsturen, dan kun je gebruik maken van het ‘Mail door-formulier’. In het formulier wordt gevraagd naar persoonsgegevens om de overeenkomst met jou uit te voeren. Hiervoor verwerken wij jouw naam, en indien van toepassing, kun je ook nog de instelling waar je werkzaam bent invullen. Daarnaast vul je het e-mailadres in van degene naar wie wij de productinformatie namens jou versturen.

 

Wij bewaren jouw gegevens totdat wij de productinformatie hebben verstuurd. De gegevens van de persoon naar wie wij de productinformatie per e-mail versturen, bewaren wij eveneens totdat het e-mailbericht is verzonden.

 

Referenties

Op onze website presenteren wij verschillende referenties over onze diensten en samenwerkingen met andere organisaties. Wij proberen u op deze manier een volledig beeld te geven van onze diensten en welke ontwikkelingen zich voordoen binnen Atlas Kidtech. Wij verwerken gegevens op basis van toestemming van de recensenten. Deze toestemming kan te allen tijde gemakkelijk weer ingetrokken worden door contact met ons op te nemen via de contactgegevens die onderaan deze verklaring te vinden zijn. Hiervoor verwerken wij de volgende gegevens: naam van de recensent, naam van de organisatie waar de recensent werkzaam is, eventueel foto’s verstrekt door de organisatie/recensent, eventueel persoonsgegevens als inhoud van het bericht. Wij hebben deze gegevens nodig om de referentie te beoordelen en te verwerken op de website. Wij bewaren de gegevens totdat je jouw toestemming intrekt voor het publiceren van het bericht.

 

Google Maps
Op onze website kun je gebruik maken van Google Maps, bijvoorbeeld om een adviseur te vinden die gespecialiseerd is in hulpmiddelen. Om te achterhalen op welke plek je je bevindt en om de route te bepalen, worden jouw locatiegegevens verwerkt. Voor deze dienst gebruiken wij de navigatie- en locatiesoftware van Google. Wij hebben geen controle over wat Google met jouw persoonsgegevens doet. Lees dus altijd ook hun privacyverklaring. Meer informatie over de gegevensverwerking door Google kun je vinden in de privacyverklaring van Google.

 

Social media buttons

Op onze website maken wij gebruik van social media buttons, welke jou doorgeleiden naar de betreffende social media platforms. Je krijgt hierdoor de optie om ons te volgen en om content te delen binnen het netwerk. Ook zul je advertenties tegenkomen op jouw social mediapagina. De buttons zijn werkzaam vanwege stukjes code welke afkomstig zijn van de social medianetwerken. Als je wilt weten wat de social media platforms doen met jouw persoonsgegevens, lees dan de desbetreffende privacyverklaring:

 

 

 

Hoe worden jouw persoonsgegevens beveiligd?

Atlas Kidtech neemt passende technische en organisatorische maatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens).

 

Wanneer kunnen we jouw persoonsgegevens delen met derden?

Atlas Kidtech deelt jouw gegevens enkel met derden, wanneer dit op basis van de huidige wetgeving is toegestaan. Dit betekent dat wij een grondslag hebben, wij de derde als leverancier inschakelen of als de derde onderdeel uitmaakt van de groepsmaatschappij waarbinnen Atlas Kidtech zich bevindt: Medux, of wanneer wij de gegevens dienen te delen met partijen om de overeenkomst met jou uit te kunnen voeren. De partijen die in onze of jouw opdracht persoonsgegevens verwerken zijn:

 • IT-leveranciers en -dienstverleners
 • Betalingsleveranciers
 • Bezorgers
 • Cookieleveranciers
 • Telecomleveranciers
 • Hulpmiddelenleveranciers
 • Ingeschakelde consultants en tussenpersonen
 • Zorgaanbieders
 • Zorgverzekeraars
 • Overheidsdiensten (o.a. de Belastingdienst en gemeenten)
 • Partners

 

Atlas Kidtech kan jouw persoonsgegevens verder delen met verwerkingsverantwoordelijken die deel uitmaken van Medux, op grond van een gerechtvaardigd belang voor interne administratieve doeleinden binnen het concern, of indien dit noodzakelijk is om de overeenkomst met jou uit te voeren. Dit betekent dat jouw persoonsgegevens inzichtelijk kunnen zijn voor medewerkers van andere entiteiten binnen Medux. De medewerkers van deze entiteiten krijgen enkel toegang tot jouw persoonsgegevens voor zover dat nodig is uit hoofde van hun functie. Uiteraard gaan alle medewerkers zorgvuldig met jouw gegevens om en zullen andere entiteiten de persoonsgegevens niet inzetten voor andere doeleinden zonder dat daar een grondslag voor bestaat.

 

Om onze diensten te kunnen verlenen, kan Atlas Kidtech jouw persoonsgegevens verstrekken aan partijen die zijn gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Atlas Kidtech doet dit alleen indien er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van persoonsgegevens. Dit betekent bijvoorbeeld dat we een modelovereenkomst van de Europese Commissie gebruiken of afspraken maken over de omgang met persoonsgegevens.

 

Cookies

Op onze websites gebruiken we cookies van onszelf en van derde partijen. Cookies zijn informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van het apparaat (zoals PC, tablet of smartphone) van de bezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het apparaat.

 

Wij gebruiken onderstaande soorten cookies:

 • Functionele cookies: deze cookies hebben een functionele rol binnen de website. De cookies zorgen ervoor dat de website goed functioneert.
 • Analytische cookies: deze cookies geven ons inzicht in hoe onze website wordt gebruikt. Op basis van deze informatie kunnen wij onze website gebruiksvriendelijker maken.
 • Marketing cookies: deze cookies maken het mogelijk om jou gepersonaliseerde advertenties te laten zien (via onze advertentiepartners).

 

Deze cookies kunnen de volgende gegevens van jou verzamelen:

 • IP-adres
 • Cookie-ID
 • Website- en klikgedrag
 • Refferer-URL

 

Wanneer je onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbij zullen we, voor zover wij dat verplicht zijn, vragen om jouw akkoord voor het gebruik van cookies.

 

In onderstaande tabel vind je een overzicht van de cookies die wij gebruiken.

Cookie;entiteit Soort Doel Bewaartermijnen
Diversen
First party cookies met strikt functionele doeleinden.
Functioneel Deze cookies maken noodzakelijke functionaliteiten van de website mogelijk, zoals het onthouden van de gekozen taal en of er toestemming is gegeven voor cookies, het tonen van de cookiebanner etc. Maximaal 2 jaar
Google Ads Optimization

IDE
__Seccre-3PSIDCC
__Secure-1PSIDCC
__Secure-3PAPISID
__Secure-3PSIDTS
__Secure-1PSIDTS
__Secure-1PSID
__Secure-3PSID
SIDCC
APISID
1P_JAR

Google LLC, Verenigde Staten 
Privacyverklaring

Marketing Deze cookies verzamelen informatie over hoe de eindgebruiker de website gebruikt en over eventuele advertenties die de eindgebruiker mogelijk heeft gezien voordat hij de genoemde website bezocht. Maximaal 2 jaar
Google

HSID
SID
SSID

Google LLC, Verenigde Staten 
Privacyverklaring

Functioneel Door de combinatie van bepaalde cookies kan Google veel soorten aanvallen blokkeren, zoals pogingen om de inhoud van formulieren te stelen die in Google-services worden ingediend. Maximaal 2 jaar
Facebook

_fbp*
datr*
fr*

Meta Platforms, Inc., Verenigde Staten
Privacyverklaring

Marketing Deze cookies worden gebruikt om advertentie-opties van Facebook mogelijk te maken. Ze registreren klikgedrag en websitebezoeken.  Deze cookies registreren een uniek ID om terugkerende apparaten te herkennen. Het doel daarvan is gericht en gepersonaliseerd te adverteren. Maximaal 2 jaar
Google Analytics

_ga
_gid

Google LLC, Verenigde Staten 
Privacyverklaring

Analytisch Deze cookies worden geplaatst om inzicht te verkrijgen in het gebruikersgedrag en om aan de hand hiervan de gebruikerservaring te verbeteren. Maximaal 2 jaar
Google Tag Manager

gat_gtag

Google LLC, Verenigde Staten 
Privacyverklaring

Analytisch Cookies van Google Tag Manager maken het mogelijk om scripts van andere cookies in te laden. Google Tag Manager is puur functioneel en wordt niet gebruikt voor het verzamelen van persoonsgegevens. Maximaal 2 jaar
Google Fonts

Gstatic

Google LLC, Verenigde Staten 
Privacyverklaring

Functioneel Gstatic is de content leveringservice van Google die alle statische of onveranderlijke bestanden in de cache plaatst om laadtijden te verkorten. Maximaal 1 jaar
Fast.fonts
Typekit
Webpack

Medipoint B.V., Nederland

Functioneel Deze cookies zorgen voor styling en code complier. Sessie

 
In- en uitschakelen van cookies

In jouw browser kun je instellen dat het opslaan van cookies alleen wordt geaccepteerd wanneer je ermee instemt. Raadpleeg voor meer informatie hierover de handleiding van jouw webbrowser. Let op: veel websites werken niet optimaal als de cookies zijn uitgeschakeld.

 

Verwijderen van cookies

De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Als een houdbaarheidsdatum is ingesteld, wordt het cookie automatisch verwijderd wanneer de houdbaarheidsdatum verstrijkt. Je kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Raadpleeg hiervoor de handleiding van jouw browser. Hieronder vind je per browser een link naar de website van de aanbieder waar stapsgewijs wordt omschreven hoe je cookies kan blokkeren of verwijderen.

 

 

Links naar andere websites

Op https://atlaskidtech.nl staat een aantal links naar websites van de merken die wij aanbieden. Als u daarop klikt, wordt de website van het merk geopend. Zodra u op de website van een van de merken bent, is het privacybeleid van dat merk van toepassing.

 

Persoonsgegevens van kinderen jonger dan 16 jaar

Atlas Kidtech levert hulpmiddelen voor kinderen en jongeren. Wij werken hierbij altijd op basis van instemming van de ouder(s). Atlas Kidtech heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van kinderen die jonger dan 16 jaar zijn, zonder toestemming van hun ouders of voogd. Voor websitebezoekers kunnen wij echter niet controleren of zij ouder dan 16 zijn. We raden ouders daarom aan om betrokken te blijven bij de internetactiviteiten van hun kinderen, om te voorkomen dat organisaties hun persoonsgegevens verwerken zonder toestemming. Indien je vermoedt dat wij persoonsgegevens hebben verwerkt van jouw kind zonder jouw toestemming, neem dan contact met ons op via de contactgegevens onderaan deze pagina.

 

Welke privacyrechten heb je?

Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van je hebben, kun je altijd contact met ons opnemen via de contactgegevens hieronder.

 

Daarnaast heb je de volgende rechten:

 • Recht op inzage: je hebt het recht de persoonsgegevens die wij van jou verwerken, in te zien.
 • Recht op rectificatie: je hebt het recht de persoonsgegevens die wij van jou verwerken, te corrigeren of aan te vullen indien deze onjuist of onvolledig zijn.
 • Recht van bezwaar: je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens.
 • Recht op verwijdering: je kunt ons verzoeken jouw persoonsgegevens te verwijderen.
 • Recht om jouw toestemming in te trekken: indien je ons toestemming hebt gegeven om persoonsgegevens te verwerken, dan kun je deze toestemming op ieder moment intrekken.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: indien het technisch mogelijk is, heb je het recht om de persoonsgegevens die wij van jou verwerken te laten overdragen aan een derde partij.
 • Recht op beperking van de verwerking: in sommige gevallen kun je ons verzoeken om het verwerken van jouw persoonsgegeven (al dan niet tijdelijk) te beperken.

 

Bij jouw verzoek kunnen wij je vragen om je te identificeren. Wij vragen hiervoor gegevens op om er zeker van te zijn dat je de juiste persoon bent aan wie de persoonsgegevens toebehoren.

 

Wij zullen in principe binnen 30 dagen aan jouw verzoek voldoen. Deze termijn kan echter worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke privacyrechten of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij je daarvan tijdig op de hoogte stellen.

 

Indien je één van jouw rechten wilt uitoefenen dan kun je dit kenbaar maken via dit webformulier. Het is ook mogelijk om te mailen naar medux.privacy@medux.nl of te printen en op te sturen naar ons kantoor via onderstaande adresgegevens. Tot slot kun je contact met ons opnemen via de contactgegevens onderaan deze pagina.

 

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wanneer onze dienstverlening wijzigt, moeten wij natuurlijk ook onze privacy- en cookieverklaring aanpassen. Raadpleeg daarom regelmatig deze privacy- en cookieverklaring voor de meest actuele informatie.

 

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij je ook graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Ben je toch niet tevreden met hoe er met jouw verzoek om wordt gegaan? Dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan hier.

 

Contactgegevens

Atlas Revalidatie Techniek B.V.

Korte Stukken 7

5371 MN Ravenstein

KvK: 16089370

 

Voor vragen over jouw gegevens, de manier waarop we daarmee omgaan of over deze privacy- en cookieverklaring, kun je contact opnemen met onze klantenservice.

 

Klantenservice:
E-mail: info@atlaskidtech.nl

Telefoon: 0486-453344

Daarnaast kun je een brief of e-mail sturen naar onze Functionaris Gegevensbescherming:

t.a.v. Functionaris Gegevensbescherming

E-mail: functionarisgegevensbescherming@medux.nl

 

 

De specialist in hulpmiddelen voor kids

Zitten en lopen, eten of spelen, dit zijn dagelijkse activiteiten die voor veel kinderen vanzelfsprekend zijn. Voor kinderen met een beperking kan dit echter een grote uitdaging zijn. Wij vinden het belangrijk dat deze kinderen toch plezier hebben en worden uitgedaagd zich op hun eigen niveau te ontwikkelen. Daarom zorgen we ervoor dat kinderen weer mee kunnen doen, ook met een bewegingsbeperking.

Atlas Kidtech is een onafhankelijke leverancier, gespecialiseerd in kinderhulpmiddelen. Vanuit onze expertise hebben wij een eigen productlijn ontwikkeld en op de markt gebracht. We werken direct samen met fabrikanten en toeleveranciers in binnen- en buitenland. Hierdoor kunnen we perfect inspelen op de specifieke behoeften van ieder kind en voor elke situatie het juiste hulpmiddel bieden.